ČasProŽeny  |  MyMuži  |  NeposlušnéTlapky  |  TechSvět  |  ČasProBydlení  |  ByznysDeník  |  Pravda24  |  MotorGuru  |  VipShow  |  HobbyDeník

Kiwipedia

UlitaZákladem Ulity je určitá filozofie/výchova postavená na tom, že vše je dobrovolné a každý má nezcizitelnou zodpovědnost především za sebe a své blízké a že násilí slouží pouze k obraně. Ústava naší Ulity je skutečnou společenskou smlouvou, tzn. občan smlouvu uzavírá se Společností (v tomto případě zastoupenou dvěma svědky).

Ústava Ulity

Já, jméno, příjmení, stav, bydliště, původ, z vlastní vůle a dobrovolně uzavírám smlouvu se Společností Ulity založené na svobodě jednotlivce, vzájemném respektu, dobrovolné spolupráci a osobní zodpovědnosti.

Slibuji, že neučiním nikomu proti jeho vůli.
Slibuji, že budu respektovat svrchovanost ostatních.
Slibuji, že zachovám v úctě uzavřené dohody i jejich strany.
Slibuji, že v případě sporu nechám spor rozhodnout třetí stranou, již si já i odpůrce zvolíme a že budu respektovat její výzvy a rozhodnutí.
Slibuji, že budu-li požádán_ o vyřešení sporu, vyslechnu obě strany a rozhodnu se zřetelem na předmět sporu.
Slibuji, že si nenechám činit proti své vůli a budu před tím bránit sebe i ostatní všemi dostupnými prostředky.
A beru na vědomí, že poruším-li tuto smlouvu, zříkám se své svobody a pozbývám ochrany Společnosti ulity.

Tak přísahám a stávám se členem Společnosti Ulity, podpis, za přítomnosti dvou svědků, jména, příjmení, stavy, bydliště, původy, podpisy.


Diskuse o životě v Ulitě:

http://www.rouming.cz/roumingForum.php?thread=262205»
http://www.rouming.cz/roumingForum.php?thread=261633»Tuto stránku nelze editovat.Komentovat Nezobrazovat